“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

DatumGeadresseerd aanInhoud
19 april 2021Aan de bahá'ís van de wereldRidvánboodschap 2021
Download:
19 april 2020Aan de bahá'ís van de wereldRidvánboodschap 2020
Download:
19 maart 2020Aan de bahá'ís van de wereldNáw-Rúzboodschap 2020
Download:
1 oktober 2019Allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijnBrief aan allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijn
Download:
21 april 2019Aan de bahá’ís van de wereldRiḍvánboodschap 2019
Download:
18 januari 2019Aan de bahá’ís van de wereldEen boodschap over wereldvrede
Download:
26 november 2018Aan de bahá’ís van de wereldBetreffende de Dag van het Verbond en de herdenking van het heengaan van `Abdu’l-Bahá
Download:
9 november 2018Aan de bahá’ís van de wereldOprichting Bahá’í International Development Organization
Download:
22 juli 2018Aan de vrienden verzameld in Norte del Cauca, Colombia, voor de Inwijding van het Huis van AanbiddingInwijding van het Lokaal Huis van Aanbidding in Norte del Cauca, Colombia
Download:
30 april 2018Aan de bahá'ís van de wereldRiḍvánboodschap 2018
Download:
10