“Dompelt u in de oceaan van Mijn woorden, opdat gij de geheimen ervan moogt ontrafelen en alle parelen van wijsheid die in de diepten daarvan verborgen liggen, moogt ontdekken.”Bahá’u’lláh

Literatuur

Datum Geadresseerd aan Inhoud
19 april 2021 Aan de bahá'ís van de wereld Ridvánboodschap 2021
Download:
19 april 2020 Aan de bahá'ís van de wereld Ridvánboodschap 2020
Download:
19 maart 2020 Aan de bahá'ís van de wereld Náw-Rúzboodschap 2020
Download:
1 oktober 2019 Allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijn Brief aan allen die tot het eren van de Heraut van een nieuwe Dageraad gekomen zijn
Download:
21 april 2019 Aan de bahá’ís van de wereld Riḍvánboodschap 2019
Download:
18 januari 2019 Aan de bahá’ís van de wereld Een boodschap over wereldvrede
Download:
26 november 2018 Aan de bahá’ís van de wereld Betreffende de Dag van het Verbond en de herdenking van het heengaan van `Abdu’l-Bahá
Download:
9 november 2018 Aan de bahá’ís van de wereld Oprichting Bahá’í International Development Organization
Download:
22 juli 2018 Aan de vrienden verzameld in Norte del Cauca, Colombia, voor de Inwijding van het Huis van Aanbidding Inwijding van het Lokaal Huis van Aanbidding in Norte del Cauca, Colombia
Download:
30 april 2018 Aan de bahá'ís van de wereld Riḍvánboodschap 2018
Download:
10