Vervolgingen
homeOntdekVervolgingen

Vervolgingen

De geschiedenis leert, dat nieuwe religies altijd door oudere religies vijandig werden bejegend. Het Bahá'í-geloof vormt hierop geen uitzondering. De bahá'ís in Iran lijden het meest onder voortdurende vervolgingen. De Nederlandse bahá'ís proberen al geruime tijd actief bij te dragen in woord en daad aan het beëindigen van de onderdrukking van bahá'ís in Iran, die vanwege hun geloof worden vervolgd.

 

Meer hierover op deze website onder ‘Nieuws&Media – Vervolgingen in Iran’.