Welkom!
homeOntdekWelkom!

Welkom!

De Nederlandse bahá'ís verwelkomen iedereen die informatie wil of toe wil treden tot het Bahá'í-geloof. Zij zullen hun overtuiging nooit opdringen, noch iemand onder druk zetten om zich aan te sluiten bij de bahá'í-gemeenschap. Bahá'u'lláh heeft Zijn volgelingen opgedragen het geloof bekend te maken, maar dat mag niet leiden tot een bekeringsdrang. Hij hanteert als uitgangspunt ‘het zelfstandig onderzoek naar de waarheid’. Daarmee wordt bedoeld dat iemand zelf ontdekt dat er slechts één God is en dat Bahá'u'lláh de Boodschapper is voor deze tijd.