Samenwerken
homeActiviteitenSamenwerken

Samenwerken

Bahá’ís zetten zich volop in om een nieuwe wereldorde vorm te geven. De plannen en acties zijn gebaseerd op de boodschap van Bahá’u’lláh, Die het plan van God voor deze tijd ontvouwd heeft. De geestelijke groei van de mens, die zal leiden tot eenheid, staat daarin centraal. Geestelijke groei leidt tot een rijker bewustzijnsniveau, dat zichtbaar wordt in nieuw gedrag waarmee een nieuwe samenleving met nieuwe spelregels ontstaat.

Alleen door meditatie en verdieping zullen wij onszelf en de wereld niet veranderen. "Laat daden, niet woorden u sieren", zegt Bahá’u’lláh. Het gaat dus om daden die vragen om een samenspel tussen het individu en de samenleving.

Alles begint bij het individu dat samen met andere bewoners in zijn straat of buurt een aanzet tot verandering geeft. Vanuit dat gegeven komen bahá’ís in beweging. Zij leren met kleine stappen om het woord van God om te zetten in concrete acties. Verdieping en actie gaan dan hand in hand.

Wat betekent dit nu concreet? Bahá’ís organiseren met vrienden, familie, collega's of buren bijeenkomsten en activiteiten die gericht zijn op geestelijke groei en morele ontwikkeling. Er zijn bijeenkomsten voor kinderen, jeugd en volwassenen. Op deze site beschrijven we welke soorten bijeenkomsten er zijn en hoe u zich kunt aanmelden voor deelname bij u in de buurt.