Publicaties
homeNieuws & MediaPublicaties

Publicaties

De internationale bahá'í-gemeenschap is als non-gouvernementele organisatie (BIC, Bahá'í International Community) vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties in New York en Genève. Periodiek geeft BIC verklaringen af, die het bahá'í-standpunt ten aanzien van allerlei thema’s (van sociaal-economisch en milieutechnisch tot mensenrechten en de vervolging van bahá'ís) weergeven. Bij dit alles vormen de leringen van Bahá'u'lláh de richtsnoer en dragen alle verklaringen bij aan het uiteindelijke doel: het bereiken van wereldeenheid en wereldvrede.