Opvolging
homeToen en nuOpvolging

Opvolging

In Zijn testament benoemde Bahá’u’lláh Zijn zoon Abbas Effendi, Die de naam 'Abdu'l-Bahá had aangenomen (Dienaar van Bahá) tot Degene die het jonge geloof moest gaan leiden. 'Abdu'l-Bahá vertoefde de eerste jaren na de dood van Zijn vader nog in gevangenschap. Pas ruimschoots na het begin van de twintigste eeuw verkreeg Hij zijn vrijheid, hetgeen Hem er toe bracht lange reizen te maken naar Afrika, Amerika en Europa om op uiterst welsprekende wijze het geloof van Zijn vader te verspreiden. Na Zijn dood kreeg Zijn kleinzoon Shoghi Effendi de leiding over het nog zo prille geloof, dat in Perzië met onverminderde tegenstand te maken had, maar dat in andere landen op velen een grote aantrekkingskracht uitoefende. Shoghi Effendi zorgde planmatig voor verdere uitbreiding naar vrijwel alle landen ter wereld en hij maakte een begin met de ontwikkeling van een bestuursstelsel van het geloof. Na het overlijden van Shoghi Effendi, werd in 1963 voor het eerst het Universele Huis van Gerechtigheid gekozen.