Nieuwsberichten
homeNieuws & MediaNieuwsberichten

Nieuwsberichten


Het laatste actuele Nieuwsbericht :

Documentaire brengt vreedzame reactie van Iraanse bahá’ís op onderdrukking in kaart

Den Haag, 29 september 2014 – Een indrukwekkende documentaire over de vreedzame reactie op tientallen jaren door de overheid gesteunde vervolging van de bahá’ís in Iran ging op 12 september jl. in Londen in première.

2014-09-29 To Light a Candle.jpg
Filmposter To Light a Candle van Maziar Bahari.

Met behulp van interviews, persoonlijke verhalen en archiefbeelden – vaak uit Iran gesmokkeld met een hoog persoonlijk risico – legt de film, getiteld To Light a Candle, de nadruk op de constructieve veerkracht van jonge Iraanse bahá’ís die gezien de systematische inspanningen van het Iraanse regime hen te weren van het hoger onderwijs, een informele instelling ontwikkelde die bekend staat als Bahá'í Institute of Higher Education (BIHE) waardoor zij toegang konden krijgen tot cursussen op universitair niveau.

“Het is een mooie en een eenvoudig vertelde documentaire die hopelijk de aandacht zal trekken naar een kwestie die slechts zeer sporadisch in het nieuws is,” zei de Engels-Iraanse acteur en komiek Omid Djalili, die de film in het Londense filmhuis Hackney introduceerde.

De documentaire is gemaakt door de bejubelde journalist en filmmaker Maziar Bahari. Hij was de Iraanse verslaggever van Newsweek van 1998 tot en met 2011 en heeft een aantal andere documentaires over Iran geproduceerd. De heer Bahari is geen lid van de bahá’í-gemeenschap.

“Het verhaal had een journalistieke aanpak op hoog niveau nodig en dat is precies wat het kreeg,” zei de heer Djalili, die de documentaire als “zowel buitengewoon en zeer emotioneel” bestempelde.

De film laat op een levendige wijze zien dat de dreiging van arrestatie en gevangenneming een dagelijkse realiteit is voor bahá’ís in Iran, zoals voor de academici die uitgesloten zijn van het uitoefenen van hun beroep en die proberen jonge mensen in privéwoningen te onderwijzen.

De première van de film werd gevolgd door een paneldiscussie die voorgezeten werd door de heer Djalili. Naast Maziar Bahari bestond het panel uit internationaal mensenrechtenadvocaat Payam Akhavan en studente Baharan Karamzadeh.

“Om de wijdverbreide onderdrukking in de Iraanse samenleving te rechtvaardigen was het nodig om een vijand te creëren en dit viel de bahá’ís ten deel,” zei de heer Akhavan. “Het beeld dat het regime van de bahá’ís heeft samengesteld is gebaseerd op achterdocht en haat en heeft niets te maken met de werkelijkheid van het Bahá’í-geloof en zijn gemeenschap.”

Zowel de heer Akhavan als de heer Bahari stelden vast dat in de afgelopen jaren steeds meer Iraniërs hun mening over de bahá’í-gemeenschap hebben veranderd.

“Veel mensen leren van de bahá’ís,” zei de heer Bahari, terwijl hij toevoegde dat in het verleden Iraniërs “onverschillig waren over het lot van de bahá’ís. Het kon ons niets schelen... Ik vind het beschamend dat wij niet over bahá’ís hoorden die ontvoerd en gedood werden.”

“Mensen zullen zich uiteindelijk met dit beschamende verleden verzoenen,” zei de heer Bahari. “De meeste jonge Iraniërs hebben tegenwoordig bahá’í-vrienden ondanks het feit dat de regering hen lastig blijft vallen en hen in hetzelfde negatieve daglicht plaatst.”

“Een van de redenen waarom ik deze documentaire wilde maken is dat de bahá’ís een barometer zijn voor wat er gaande is in Iran. Als het land wat meer open staat, misschien door een hervormingsgezinde regering, worden de bahá’ís bepaalde vrijheden gegeven. Indien de samenleving meer onderdrukt wordt, zijn het de bahá’ís die het eerst slachtoffer worden.”

Mevrouw Karamzadeh ging in 2004 bij BIHE scheikunde studeren. Sindsdien heeft zij haar studie voortgezet in Groot Brittannië, eerst aan de universiteit van Manchester en momenteel aan de universiteit van St. Andrews, waar zij aan het promoveren is.

“Net als de meeste bahá'í-studenten werd ik gediscrimineerd toen ik opgroeide in Iran, omdat ik als anders werd gezien,” zei mevrouw Karamzadeh.

“Doelbewust vroegen leraren in de klas wie bahá'í waren, hetgeen ons onmiddellijk zou afscheiden van de rest. Maar BIHE stond mij toe om vrij te studeren en hoewel lessen bij mensen thuis werden gegeven werkte het relatief goed,” zei ze.

De heer Bahari gebruikte de première om een internationale dag “Onderwijs is geen misdaad” aan te kondigen die plaats zal vinden op 22 februari 2015, waarvan hij hoopt dat het de bewustwording van het recht op onderwijs zal vergroten.

“Dit soort internationale evenementen, die zich richten op een aantal thema’s die de documentaire naar voren brengt, zijn niet alleen behulpzaam bij het vestigen van de aandacht op de ontberingen die de bahá’ís in Iran gedurende vele tientallen jaren hebben moeten doorstaan, ze zetten ook tot positieve verandering aan,” zei hij.

“Terwijl de bahá’ís onrecht blijven ondervinden en zolang de Iraanse autoriteiten hen als tweederangsburgers behandelen, is er nog veel te doen.”

Bekijk hier de trailer To Light a Candle.

Bron: http://news.bahai.org/story/1025


© 2014 Bahá’í-gemeenschap Nederland  /  Bahá’í International Community