Nieuwsberichten
homeNieuws & MediaNieuwsberichten

Nieuwsberichten


Het laatste actuele Nieuwsbericht :

Wijdverspreide aanval in Iran tegen bedrijven van bahá'ís

Den Haag, 31 oktober 2014 — Precies op het moment dat in Genève de Universal Periodical Review (UPR) plaatsvindt over de mensenrechtensituatie in Iran en de vertegenwoordigers van dat land zeggen dat ze de mensenrechten van alle burgers beschermen en hooghouden, hebben de autoriteiten in één regio van Iran een wijdverspreide, vooropgezette en systematische aanval gelanceerd tegen bahá'ís die eigenaar zijn van een bedrijf. Dit heeft geleid tot extra pijn en ontbering van talloze gezinnen die al ernstig lijden als gevolg van het regeringsbeleid dat er duidelijk op is gericht om de bahá'í-gemeenschap in Iran economisch te verstikken.

2014-10-31 79 winkels verzegeld.jpg
Een banner geplaatst op de gevel van één van de ongeveer 79 bedrijven van bahá’ís die werden gesloten op de ochtend van 25 oktober. Er staat: “Deze commerciële eenheid is gesloten vanwege overtreding van de handelswetten/regels. De eigenaar van deze commerciële eenheid moet zich bij de politie melden.”

Op de ochtend van zaterdag 25 oktober kwamen de autoriteiten in actie tegen 79 winkels, die eigendom zijn van bahá'ís. Dat gebeurde in Kerman, Rafsanjan en Jiroft. Zonder vorm van proces werden de panden, die gesloten waren zodat de eigenaren een heilige dag in het Bahá'í-geloof bij konden wonen, verzegeld.

In een schaamteloze poging om de goede reputatie van de bahá'í-eigenaren te besmeuren, plaatsten de autoriteiten banieren op de winkels met de woorden dat de eigenaren de regels voor het bedrijfsleven en de handelspraktijken hadden geschonden.

De bahá'ís hebben daarentegen juist een goede reputatie opgebouwd onder hun medeburgers vanwege hun eerlijkheid en betrouwbaarheid in alle contacten – onder wie die met hun islamitische werknemers en collega's, maar ook die met hun klanten en opdrachtgevers. De leden van de bahá’í-gemeenschap stellen alles in het werk om voor hun rechten op te komen door gebruik te maken van de juridische mogelijkheden die hen ter beschikking staan, ook al is het duidelijk dat de actie tegen hen door de staat wordt gesteund. Ze doen ook een beroep op de autoriteiten om bewijs te leveren voor de ongegronde beschuldigingen die zijn geuit tegen zoveel bahá'í-winkeleigenaren, met inbegrip van specifieke wetten en normen die zouden zijn geschonden.

‘De vertegenwoordigers van een staat die beweert dat de grondwet en de wetten zijn gebaseerd op de islamitische leer en principes, zouden er goed aan doen om te overwegen wat voor een impact hun huichelarij heeft op de jongere generatie en de toekomst van hun land’, zei Bani Dugal, die Bahá'í International Community vertegenwoordigt bij de Verenigde Naties. ‘Wij roepen alle regeringen op om druk uit te oefenen op de regering van Iran om deze en alle andere vormen van discriminatie tegen de bahá'ís van Iran te stoppen. Zij blijven onschuldig, ook al worden er beschuldigingen tegen hen geuit en zij blijven zich richten op het leveren van een bijdrage aan de vooruitgang van hun natie als loyale, gezagsgetrouwe burgers.’

Bron: http://news.bahai.org/story/1027


© 2014 Bahá’í-gemeenschap Nederland  /  Bahá’í International Community