Nieuwsberichten
homeNieuws & MediaNieuwsberichten

Nieuwsberichten


Het laatste actuele Nieuwsbericht :

Voorzitter Kamer van Afgevaardigden in Luxemburg uit zijn waardering voor werk bahá'í-gemeenschap

Den Haag, 21 juli 2014 (BWNS) – De voorzitter van de Kamer van Afgevaardigden in Luxemburg heeft de bahá'í-gemeenschap bedankt voor haar activiteiten om bruggen te slaan tussen de verschillende geledingen van de samenleving.

‘Voor mij kunnen de inspanningen van de bahá'ís worden samengevat in één woord: cohesie’, zo zei Mars Di Bartolomeo tegen zo’n honderd gasten die bijeen waren gekomen op een nationale feestdag, ter ere van de officiële geboortedag van Zijne Koninklijke Hoogheid Henri, de Groothertog van Luxemburg. ‘Eenheid in verscheidenheid is meer dan een kernspreuk voor de bahá'í-gemeenschap’ zo vervolgde hij. ‘Het is de ware grondslag van hun geloof en hun acties’.

2014-07-21 Di Bartolomeo.jpg
De president van de Kamer van Afgevaardigden van Luxemburg, Mars Di Bartolomeo, spreekt op het evenement ter ere van de officiële geboortedag van Zijne Koninklijke Hoogheid Henri, de Groothertog van Luxemburg.

De heer Di Bartolomeo begon zijn toespraak met een bekend citaat uit de heilige bahá'í-geschriften: ‘De aarde is slechts één land, waarvan alle mensen de burgers zijn’. ‘Dit principe van de eenheid der mensheid, dat ons wordt geleerd door Bahá’u’lláh, raakte mijn hart vanaf de allereerste keer dat ik het hoorde’, zei hij. ‘Sindsdien heb ik vele jaren de gelegenheid gehad om samen te werken met de bahá'ís in sociale projecten… en ik kan getuigen van de oprechtheid waarmee de bahá'ís ernaar streven om deze leringen waar te maken’. De bahá'ís, zei hij, ‘nodigen alle medeburgers uit om zij aan zij met hen te werken aan de verbetering van de samenleving’.

Eveneens aanwezig bij deze bijeenkomst, die op 26 juni werd gehouden in het nationale bahá'í-centrum van Luxemburg, waren drie andere parlementsleden onder wie Viviane Loschetter, voorzitter van de Groene Partij in het parlement. Ook vertegenwoordigers van religieuze groeperingen en uit het maatschappelijk middenveld woonden de zitting in het bahá'í-centrum bij. Op het programma stond ook een toespraak van Wafa Arzani, voorzitter van de Nationale Geestelijke Raad van de bahá'ís in Luxemburg, alsmede het lezen van geselecteerde teksten uit de bahá'í-geschriften en een muzikale presentatie.

Bron: http://news.bahai.org/story/1012


© 2014 Bahá’í-gemeenschap Nederland  /  Bahá’í International Community