Heilige dagen
homeOntdekHeilige dagen

Heilige dagen

De Nederlandse bahá'ís kennen ieder jaar negen heilige dagen. De meeste dagen houden verband met de levens van Bahá'u'lláh en de Báb. Bij de negen bijzondere dagen hoort ook het begin van een nieuw bahá'í-jaar, 21 maart. De belangrijkste heilige dagen van de bahá'ís vallen in de maanden april en mei. Dit is de periode van Riḍván en herinnert aan het jaar 1863, toen Bahá'u'lláh Zijn zending als boodschapper van God bekend maakte.

In Nederland worden enkele heilige dagen regionaal en andere lokaal herdacht met bijeenkomsten, die onder meer spirituele en culturele aspecten bevatten.