Heden
homeToen en nuHeden

Heden

En nu is het Bahá'í-geloof over de gehele wereld verspreid en na het christendom zelfs de meest verspreide godsdienst in onze wereld. Naar schatting zijn er meer dan vijf miljoen bahá'ís wereldwijd. Het wereldcentrum is gevestigd in Haifa, waar ook de laatste rustplaatsen van de Báb en 'Abdu'l-Bahá zijn te vinden. Op korte afstand van Haifa ligt Akko en daar bevindt zich het graf van Bahá’u’lláh, voor bahá'ís de meest heilige plek op aarde. De tuinen en terrassen in Haifa en de tuinen rondom de begraafplaats van Bahá’u’lláh munten uit in schoonheid en behoren beide tot het Werelderfgoed. Ze trekken jaarlijks tienduizenden bezoekers (en bahá'í-pelgrims) van over de gehele wereld. Op alle continenten staan bahá'í-tempels, die mede door hun specifieke vorm met negen ingangen architectonische hoogstandjes vormen. Inmiddels is een begin gemaakt met de bouw van een tempel (in het Bahá'í-geloof ‘Huis van Aanbidding’ genoemd) in Chili.

Via BIC (Bahá'í International Community, een non-gouvernementele organisatie) zijn de bahá'ís vertegenwoordigd bij de Verenigde Naties in New York en Genève. BIC draagt bij aan discussies over tal van onderwerpen door het uitgeven van statements (verklaringen), waarin de bahá'í-visie naar voren wordt gebracht. BIC moet daarnaast veel tijd besteden aan het vragen van aandacht voor de vervolgingen van bahá'ís in Iran, die tot op de dag van vandaag voortduren.