Gemeenschapsopbouw
homeOntdekGemeenschapsopbouw

Gemeenschapsopbouw

Er is geen priesterschap of geestelijkheid in het Bahá'í-geloof. De individuele gelovige staat aan de basis van de bahá'í-gemeenschap. Doel zal zijn om zijn of haar leven op één lijn te brengen met de leringen van Bahá'u'lláh. Het centrale begrip in dit verband is dienstbaarheid. Een bahá'í zal zich te allen tijde proberen dienstbaar op te stellen, zijn medemens te helpen en alles te doen dat wereldeenheid zal bevorderen. Dit is ook van groot belang voor de ontwikkeling van het individu zelf. Bahá'u'lláh geeft in zijn geschriften aan, dat het leven niet eindigt met de dood. De ziel van de mens zal zich na de scheiding van het lichaam blijven ontwikkelen en dichter bij God komen. De geestelijke eigenschappen die nodig zijn om die vooruitgang in de volgende wereld te bereiken, kunnen worden ontwikkeld in het leven op aarde.