Geldstroom
homeOntdekGeldstroom

Geldstroom

Alle activiteiten van de Nederlandse bahá'í-gemeenschap worden gefinancierd door vrijwillige bijdragen van individuele bahá'ís. Voor de ontwikkeling van de eigen bahá'í-gemeenschap in Nederland worden geen gelden van fondsen of van derden geaccepteerd. Internationaal gezien wordt in bepaalde gevallen geld ontvangen van personen, fondsen of instellingen, dat wordt gebruikt voor het ontwikkelen van sociale en humanitaire projecten. Dat kan bijvoorbeeld gaan om initiatieven op het gebied van landbouw of onderwijs in de derde wereld.