Eenheid binnen het geloof
homeOntdekEenheid binnen het geloof

Eenheid binnen het geloof

Het Bahá'í-geloof wordt beschermd tegen verdeling en afsplitsing door ‘Het Verbond’, dat is ingesteld door Bahá'u'lláh. In dit verbond wordt de nadruk gelegd op eenheid en wordt de bahá'ís opgedragen zich te richten op het Universele Huis van Gerechtigheid, het hoogste bestuursorgaan van de internationale bahá'í-gemeenschap, dat door de bahá'ís zelf elke vijf jaar wordt gekozen. Op enkele uitzonderlijke pogingen van individuen na, die gericht waren op het verwerven van een gezag dragende positie voor zichzelf, is de bahá'í-gemeenschap door de jaren heen een eenheid gebleven, vrij van schisma’s en afsplitsingen.