De mensheid dienen
homeOntdekDe mensheid dienen

De mensheid dienen

De mensheid dienen, dat staat centraal in het bahá'í-zijn. Bahá'ís proberen in hun dagelijks leven invulling te geven aan de opdracht om daadwerkelijk bij te dragen aan de eenwording van de mensheid.
Feitelijk kan dat al beginnen vanaf jonge leeftijd. In bahá'í-kinderklassen wordt bijvoorbeeld gewerkt aan kleinschalige projecten, die een positieve bijdrage kunnen leveren aan gezin, school en buurt.

Bahá'í-jongeren besluiten vaak na hun middelbare school of studie een ‘jaar van dienstbaarheid’ te gaan doen. Zij werken dan op vrijwillige basis in projecten wereldwijd, die een sociaaleconomische basis hebben en in de meeste gevallen door de bahá'ís zijn opgezet. Ook kunnen zij zich laten trainen om als jeugdanimator in een wijk of buurt een groep jeugdigen te begeleiden bij hun geestelijke ontwikkeling.
Bahá'ís worden in hun heilige geschriften aangemoedigd voor een leven te kiezen, waarin het aanbieden van diensten aan de mensheid centraal staat. Betaald en onbetaald werk verricht in de geest van dienstbaarheid, wordt beschouwd als buitengewoon belangrijk.