Iran: Comité van de Verenigde Naties kritiseert Teheran
home- Iran: Comité van de Verenigde Naties kritiseert Teheran

Iran: Comité van de Verenigde Naties kritiseert Teheran

Het Comité voor de Bestrijding van Rassendiscriminatie van de VN bekritiseert de onderdrukking van etnische en religieuze minderheden in Iran, waaronder Arabieren, Azerbeidzjanen, Baloetsjistanen en Koerden uit de grensprovincies en de honderdduizenden bahá’ís die verspreid over het gehele land wonen en in een wereldorde van gelijkwaardige burgers geloven.

Het Iranverslag van jongstleden 27 augustus dringt aan op ambtelijk onderzoek in Teheran naar de verlangens die leven binnen die minderheden zodat de regering plannen kan maken om discriminatie van burgers in alle sferen van het openbare leven tegen te gaan en de haat te bestrijden die vertegenwoordigers van de Iraanse overheid in de behandeling van die minderheden aan de dag leggen. 

Het verslag geeft de bevindingen weer van besprekingen van het Comité met de Iraanse overheid eerder  in die maand. Enkele VN-lidstaten die vriendelijke betrekkingen met Teheran onderhouden, waaronder Brazilië, India en Turkije, betwijfelen dat Iran zich aan het VN-verdrag zal houden dat de verwerping van burgers veroordeelt die anders denken of tot afwijkende etnieën behoren dan het heersende systeem.

De voormalige Indiase diplomaat Dilip Lahiri, een van de 18 leden van het VN-comité, noemde de behandeling van bahá’ís “volledig buitensporig” (“quite rampant”), los van het debat of het Bahá’í-geloof een ideologie is die daardoor buiten het observatiegebied van het Comité zou liggen. Iran beschouwt en behandelt bahá’ís als burgers die tegen de Islamitische Republiek ageren, terwijl de rest van de wereld hen als wetgetrouwe, positief denkende mensen ervaart, met inderdaad nieuwe denkbeelden over de huidige wereld en die van morgen waar ze vreedzaam voor pleiten. Dat verontrust de theocratie van Teheran die zich in het volle bezit van de waarheid acht terwijl bahá’ís dat grondleggend anders zien.  

Bron: AFP, 27 augustus 2010, http://news.bahai.org/story/791