Verenigd Koninkrijk: The Queen ontmoet religies in haar koninkrijk
home- Verenigd Koninkrijk: The Queen ontmoet religies in haar koninkrijk

Verenigd Koninkrijk: The Queen ontmoet religies in haar koninkrijk

In haar eerste toespraak van 2012, haar Diamanten Jaar, heeft Koningin Elizabeth II verklaard, dat de anders “zo ondergewaardeerde religie” onmisbaar is omdat er de zin uit voortvloeit van verbondenheid. Als hoofd van de Anglicaanse Kerk had de Queen haar woorden eigenhandig op papier gezet.

De receptie van de 85-jarige monarch vond plaats in Lambeth Palace, de residentie van de Aartsbisschop van Canterbury. Elizabeth ontmoette er vertegenwoordigers van de Bahá’í-religie, het Boeddhisme, Hindoeïsme, de Islam, het Jaïnisme, Judaïsme, Sikhisme
en het Zoroastrisme.

"Religie speelt een sleutelrol in de identiteit van miljoenen mensen, niet alleen als geloofsysteem maar ook in het gevoel voor wie wij zijn”, had de Koningin opgemerkt.

De gasten was verzocht enige realia mee te brengen van hun geloof. Shirin Fozdar-Foroudi van de Britse bahá’ís bracht een abá mee , de schoudermantel die ‘Abdu’l-Bahá droeg toen hij in 1912 mensen toesprak in de Londense City Tempel. Een kalligrafie illustreerde de leer van zijn geliefde vader, Bahá’u’lláh: “Gods gift aan dit verlichte tijdperk is, te weten dat de mensheid en de religies van oorsprong één zijn.”

 

Foto’s: Koningin Elizabeth en de bahá’ís - de mantel van 1912 - de Koningin, de Prins en de Aartsbisschop.

Bron: http://news.bahai.org/story/889