Activiteiten
homeActiviteiten

Activiteiten

menu_left_column
In Nederland en de rest van de wereld werken bahá’ís samen om met hart en ziel bij te dragen aan de vooruitgang van de samenleving. Deze actieve houding is gebaseerd op twee belangrijke levensdoelen:

  •     het willen werken aan de eigen intellectuele, lichamelijke en geestelijke ontwikkeling;
  •     het van harte willen bijdragen aan de vooruitgang van de wereld.


Bahá’ís werken aan eenheid, rechtvaardigheid en voorspoed voor iedereen op aarde. Dit kan alleen blijvend resultaat opleveren wanneer materiële vooruitgang hand in hand gaat met vergeestelijking. Wetenschappelijke kennis en vooruitgang zouden altijd moeten worden getoetst aan geestelijke principes. De ontwikkelingen op het vlak van technologie, infrastructuur en het bedrijfsleven, dragen bij aan duurzame vrede wanneer er ook voldoende aandacht is voor de geestelijke of spirituele kant van het leven.

Vanuit die visie organiseren bahá’ís samen met hun buren en wijkgenoten activiteiten en bijeenkomsten voor alle leeftijden om onze geestelijke vermogens te helpen ontwikkelen. Het basisprincipe voor al die activiteiten is: “Leren door te doen”.

In de kinderklassen leren kinderen over het in praktijk brengen van menselijke kwaliteiten en eigenschappen zoals eerlijkheid, hulpvaardigheid en vrijgevigheid, en waarom bidden net zo belangrijk is voor de ziel als voedsel voor het lichaam.

Jeugdgroepen bieden jeugdigen tussen 11 en 15 jaar een omgeving waarin zij veilig en kritisch de samenleving kunnen onderzoeken en samen ontdekken hoe zij een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan hun omgeving.

Meditatieve bijeenkomsten zijn gelegenheden waar buurtgenoten zich kunnen laten inspireren door Heilige Woorden en waarbij zij worden gestimuleerd om elkaar op een dieper niveau te leren kennen.

Ten slotte zijn er leerkringen. Dit zijn cursussen die mensen van verschillende achtergronden de gelegenheid bieden om hun vermogens te ontwikkelen door studie van Heilige Teksten en het in de praktijk brengen van de daaruit geleerde geestelijke principes. Ook kunnen zij leren om zelf als begeleider van kinderklassen, jeugdgroepen, meditatieve bijeenkomsten of leerkringen bij te dragen.