Bahá'í zijn
homeOntdekBahá'í zijn

Bahá'í zijn

Hoe ziet het geloofsleven van een Nederlandse bahá'í er uit? Allereerst krijgt dat een persoonlijke invulling. Iedere bahá'í wordt geacht eens per dag een gebed te zeggen. De basisgedachte achter deze taak: de mens heeft dagelijks voedsel nodig voor zijn lichaam, maar ook voedsel voor zijn geest. Bahá'u'lláh openbaarde vele gebeden, maar drie wees hij aan voor dagelijks gebruik. Deze drie variëren in lengte, van lang naar kort.

Het korte dagelijkse gebed luidt als volgt:
Ik getuig, o mijn God, dat Gij mij hebt geschapen om U te kennen en te aanbidden. Ik betuig op dit ogenblik mijn machteloosheid en Uw macht, mijn armoede en Uw rijkdom. Er is geen ander God dan Gij, de Helper-in-nood, de Bij-Zich-Bestaande

Een bepaling bij dit dagelijkse gebed is, dat het wordt uitgesproken met het gezicht naar de plek waar Bahá'u'lláh is begraven in Akko, Israël.

Bahá'ís laten zich leiden door de regels die door Bahá'u'lláh zijn aangegeven in de Kitáb-i-Aqdas, dat ook wel het Heiligste Boek wordt genoemd. Behalve het dagelijkse gebed behoren onder meer ook een jaarlijkse vastenperiode van negentien dagen tot de voorschriften van Bahá'u'lláh.

In de Aqdas komen praktische zaken aan bod, maar ook niet-materiële aangelegenheden. Bahá'u'lláh spoort zijn volgelingen bijvoorbeeld aan waarheidlievend, rechtvaardig, gastvrij en onthecht te zijn.