Vervolgingen in Iran
homeNieuws & MediaVervolgingen in Iran

Vervolgingen in Iran

Aanhangers van het Bahá'í-geloof zijn sinds het ontstaan van de godsdienst in 1844 doelwit geweest van heftige vervolgingen. De vervolgingen houden aan, zelfs tot op de dag van vandaag. Sinds de Iraanse revolutie in 1979 is er sprake van gerichte en systematische acties tegen bahá’ís, met als doel deze religieuze gemeenschap te verstikken. Alles is gericht op een  maatschappelijke, economische en culturele uitputting van de bahá’ís in Iran.

Uit een geheim memorandum uit 1991, geschreven door de Iraanse Opperste Revolutionaire Culturele Raad, blijkt dat de Iraanse machthebbers de bahá’í-gemeenschap geruisloos willen elimineren. De internationale gemeenschap komt met steeds luidere stem op voor de bahá'ís in Iran. Ook Nederland toont zich uiterst bezorgd en doet wat het kan binnen zijn diplomatieke mogelijkheden. In diverse VN-resoluties wordt er bij de Iraanse autoriteiten op aangedrongen om de positie van de bahá’ís te verbeteren.

Via talloze acties, waaronder die van Closed Doors, vraagt de internationale bahá’í-gemeenschap wereldwijd om steun voor het feit dat een groot aantal bahá’í-studenten in Iran de toegang tot het hoger en universitair onderwijs nog steeds wordt ontzegd op grond van hun geloof.

 

Actuele informatie over de vervolgingen (Engelstalige nieuwssite)

Archief Persberichten
Engelstalig nieuwsarchief 


Rapport IHRDC