Ontstaan
homeOntdekOntstaan in Nederland

Ontstaan

Uit de geschiedenis blijkt dat Nederland voor het eerst kennismaakte met het Bahá'í-geloof in de periode 1912-1917. Van de bahá'ís die er destijds in ons land woonden is weinig bekend en van enige registratie was nog geen sprake. De Nederlandse bahá'í-gemeenschap kreeg pas na de tweede wereldoorlog meer structuur met de komst van enkele bahá'ís uit Noord-Amerika en Iran. Het eerste bestuursorgaan - de Regionale Geestelijke Raad van Amsterdam - werd in 1948 gekozen. In 1962 kozen de Nederlandse bahá'ís voor het eerst hun landelijk bestuur, de Nationale Geestelijke Raad. Nu heeft Nederland 25 Plaatselijke Geestelijke Raden en 177 gemeenten waar bahá'ís wonen.