Jeugdgroepen in de wijk
homeActiviteitenJeugdgroepen in de wijk

Jeugdgroepen in de wijk


Heeft de jeugd – in de leeftijdsgroep van 11 tot 15 jaar – de sleutel in handen tot verandering van onze samenleving? Ja, luidt het antwoord van de internationale bahá'í-gemeenschap!

Deze stelling is gebaseerd op wereldwijd opgedane ervaringen met jeugdgroepen in wijken. De groepen, die ook in Nederland actief zijn, hebben tot doel om de jeugd een veilige omgeving te bieden. Zij kunnen de samenleving met een kritische blik onderzoeken, hun geestelijk waarnemingsvermogen verfijnen en ontdekken hoe hun denk- en gedragspatronen worden beïnvloed door de verschillende krachten in de maatschappij. Zij worden in staat gesteld om de passiviteit - die hun wordt opgedrongen - van zich af te schudden en zich actief te richten op een leven van dienstbaarheid aan de mensheid.Wat leer je er?

Wie aan een jeugdgroep deelneemt, doet dat samen met anderen van zijn of haar leeftijd. De sfeer wordt bepaald door gezelligheid. Er wordt veel gelachen, maar er zijn ook serieuze momenten.

  •  Je leert hoe je met een kritische blik naar de samenleving kunt kijken, wat de invloed is van de gewone en van de sociale media.
  •  Je wordt je er van bewust hoe je denken en doen worden beïnvloed door de maatschappij. Je leert ook hoe je de neiging om niks te doen of het verlangen om veel mooie dingen te willen van je af kunt schudden.
  • Je gaat zien welk leven echt bij jou past, waardoor je van grote betekenis bent voor anderen. Ook de waarde van gebed, meditatie en God komen aan bod.


Hoe ziet een jeugdgroep er uit?

Een jeugdgroep bestaat uit een aantal deelnemers en een zogenaamde animator* Jullie trekken een paar jaar bijna wekelijks met elkaar op. Sport, spel en kunst zijn belangrijke elementen in het programma. De animator heeft werkboeken met daarin veel interessante thema’s, bijvoorbeeld over gedrag. Daarnaast voeren jullie zelfbedachte wijkprojecten uit. De programmamakers zijn ervan uitgegaan dat je je vermogens het beste ontwikkelt als je je inzet voor anderen. Leren door te doen. In jouw jeugdgroep onderzoek je allerlei vraagstukken, zoals het belang van hoop, de kracht van de menselijke geest, de rol van religie en de effecten van het werken aan een belangrijk doel.

* Een animator is iemand die de jeugdgroep helpt. De animator gebruikt de vertaalde materialen en werkboeken die beschikbaar zijn gesteld door het Ruhi Instituut uit Colombia. Vaak is een animator een jongere. Hij of zij kan bahá’í zijn of een ander geloof hebben. Iedereen die animator wil worden kan zich aanmelden voor de training om animator van een jeugdgroep te worden. Nog belangrijker is dat je overtuigd bent van de bijzondere vermogens van de jeugd en dat je de bereidheid hebt om een paar jaar lang samen met een kleine, enthousiaste en leergierige groep op pad te gaan om je in te zetten voor je eigen wijk. Van de animator zal ook een officiële Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) worden gevraagd.

 

*
*
*
*

laat dit veld leeg