Centrale Figuren
homeVerdiepenCentrale Figuren

Centrale Figuren

Het Bahá'í-geloof is ontstaan via twee Boodschappers van God, de Báb en Bahá'u'lláh. Zij verschenen kort na elkaar in de negentiende eeuw in het toenmalige Perzië (nu Iran) en kondigden een nieuw tijdperk aan van wereldeenheid en wereldvrede. De zoon van Bahá'u'lláh, 'Abdu'l-Bahá, gaf het jonge geloof leiding nadat zijn vader was overleden in 1892. Na het overlijden van 'Abdu'l-Bahá in 1921 kreeg diens kleinzoon, Shoghi Effendi, de opdracht om het Bahá'í-geloof verder te verspreiden over de wereld en een begin te maken met de bestuurlijke opbouw. Na Shoghi Effendi is het bestuurlijk leiderschap overgegaan op het Universele Huis van Gerechtigheid. Bahá'u'lláh had dit reeds in zijn testament zo bepaald. Het Universele Huis van Gerechtigheid is een instelling die uit negen leden bestaat en die één keer in de vijf jaar worden gekozen uit alle bahá'ís van de wereld.