1863
homeToen en nu1863

1863

In 1863 verklaarde Bahá’u’lláh, dat Hij degene was naar Wie de Báb had verwezen. Opnieuw waren de reacties in Perzië ongekend heftig. Bahá’u’lláh werd verbannen en Zijn volgelingen, die bahá'ís werden genoemd, kregen net als de eerste volgelingen van de Báb te maken met een enorme weerstand. Weer eisten de vervolgingen vele slachtoffers. Bahá’u’lláh belandde uiteindelijk als balling en gevangene in Akko (destijds deel van het Ottomaanse rijk). Tijdens Zijn gevangenschap openbaarde Hij als Boodschapper van God tal van teksten, die de basis zouden gaan vormen voor de door Hem gestichte godsdienst, het Bahá'í-geloof.